Hoe muis de wereld schiep

Het wonder van de schepping, dat uit het

totale niets zoiets groots kon ontstaan als de aarde,

 

het heelal en alle leven, heeft de mens door de eeuwen

 

heen bezig gehouden.

 

Meestal kreeg een god de verantwoordelijkheid in de schoenen

 

geschoven. Maar wat als al dat onbegrijpelijks voortkwam uit de

 

energie en gedachten van een muis?

 

 

 

‘… met een enorme knal en een scheurend geluid trok het diepe

 

duister open en openbaarde zich met een buitengewoon geweld

 

het tegenovergestelde van al dat donker.

 

Een oneindige hoeveelheid

 

anders golfde over muis heen. En in

 

een flits kwam een woord in hem op: LICHT…’

 

 

 

 

 

 

Rik Felderhof:

 

“… baanbrekend

 

sprookje dat kinderen

 

en volwassenen

 

blij maakt.”

 

 

 

– Marianne jepkes –

 

 

 

Leerkracht basisschool

 

“Prachtig klassiek

 

voorleesboek.”